Inspectorii Curții de Conturi au descoperit în urma controlului efectuat anul trecut la Primăria Bistrița, abateri financiar contabile în valoare de peste 3,26 milioane lei, în timp ce prejudiciile se cifrează la peste 260.000 lei. Cea mai mare parte din sumă provine de la Direcția de Servicii Publice din cadrul municipalității.

 

Probleme grave în curtea Primăriei Bistrița au descoperit, din nou, inspectorii Curții de Conturi, conform raportului dat recent publicității.

Astfel, abaterile financiar contabile se cifrează la 3.265.000 lei, cea mai mare parte din sumă, 2,62 milioane lei, reprezentând abaterile din „curtea” Direcției de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bistrița.

Concret, inspectorii Curții de Conturi arată că această sumă care constituie abateri financiar contabile a rezultat din „fundamentarea necorespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli, cu reflectarea incorectă/incompletă a cheltuielilor de natura investițiilor, decontate din creditele aprobate pentru secțíunea de funcțíonare a bugetului„.

Tot la Direcția de Servicii Publice au fost descoperite și prejudicii. Acestea se cifrează la 253.000 lei din cauză că au fost efectuate plăți pentru o serie de lucrări facturate dar neexecutate la spațiile de joacă din municipiu.

 

Probleme au fost depistate și în activitatea proprie a Primăriei Bistrița, inspectorii Curții de Conturi identificând venituri suplimentare pe care municipalitatea ar fi putut să le obțină, în valoare de 427.000 lei, dar și abateri financiar contabile în valoare de 644.000 lei. Concret, după extinderea suprafeței de intravilan conform Planului Urbanistic general, Primăria Bistrița nu a efectuat o identificare distinctă a tuturor terenurilor supuse acestei modificări şi implicit aceastea nu au fost impozitate corespunzător, astfel putând fi obținute venituri în valoare de 356.000 lei. Alți 13.000 lei nu au putut fi încasați din cauză că nu a fost stabilit impozitului pe teren pentru suprafeţe de teren acoperite de o clădire aparţinând unor persoane fizice şi juridice, 12.000 lei  – nedeclararea/declararea eronată în vederea impunerii, de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, a terenurilor deținute în proprietate înscrise în registrul agricol, iar 41.000 lei  – nedeclararea integrală în vederea impozitării a mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice și juridice.

Drept urmare, Curtea de Conturi a dispus extinderea verificării asupra modului de înregistrare a tuturor cheltuielilor cu investițiile publice în vederea identificării unor situații similare și dispunerea măsurilor de corectare, înregistrarea în evidența contabilă și recuperarea împreună cu beneficiile nerealizate a prejudiciului aferent eșantionului stabilit de echipa de audit, precum și extinderea verificării, în cadrul perioadei de prescripție, asupra tuturor situațiilor de lucrări acceptate la plată pentru obiectivele de investiții/modernizări derulate în cadrul instituției, în vederea identificării unor situații similare, stabilirea întinderii totale a prejudiciului produs bugetului instituției prin acceptarea la plată/plățile nelegale efectuate, înregistrarea acestuia în evidenţa contabilă și dispunerea măsurilor de recuperare, inclusiv a beneficiilor nerealizate aferente, în conformitate cu prevederile legale.

În ce privește abaterile financiar contabile descoperite în activitatea proprie a municipalității, acestea se cifrează la 644.000 lei.

Potrivit raprtului Curții de Conturi, 473.000 lei constituie abateri de pe urma menținerii nejustificate în evidenţa contabilă şi în evidenţa analitică pe plătitor a obligaţiilor de plată datorate de contribuabili care au fost radiaţi din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului, respectiv au fost menținute în sold amenzi contravenționale datorate de persoane fizice decedate. De asemenea, din cauza neevidenţierii în liste de inventariere separate sau situaţii analitice a bunurilor depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mişcare precum şi a creanţelor sau obligaţiilor incerte ori în litigiu au fost evidențiate abateri în valoare de 171.000 lei.