Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat, miercuri, repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022, în vederea întocmirii proiectelor de buget ale unităţilor administrativ-teritoriale bistrițene.

 

Sumele repartizate se compun, în primul rând,  din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume din cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (20%), care pentru anul 2019 reprezintă 20.297.000 lei, respectiv 6.831.000 lei, și sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume din cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale reţinute în urma diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, respectiv 12.655.000 lei, respectiv 4.259.000 lei.

Astfel, ca urmare a reţinerii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume din cote alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în urma diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, sumele de repartizat către UAT-uri pentru proiectul de buget pe anul 2019 sunt  de 32.952.000 lei, respectiv de 11.090.000 lei.

 

 

Propunerea de repartizare pe UAT-uri s-a realizat având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și solicitările transmise de UAT-uri. Sumele repartizate de administrația județeană vor fi utilizate de UAT-uri, conform legii, în vederea plății arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora, susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțarea locală.