btr

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud  organizează prin Centrul propriu de Formare Profesională, programe de formare profesională gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).

În perioada următoare se vor derula prin C.F.P. Bistriţa următoarele programe de formare profesională:

– Manager resurse umane – curs de specializare, cu durata de 90 ore;

– Expert achiziţii publice – curs de specializare, cu durata de 80 ore;

– Îngrijitor bătrâni la domiciliu – curs de calificare, cu durata de 360 ore;

– Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze – curs de calificare, cu durata de 720 ore;

– Patiser – curs de calificare, cu durata de 360 ore;

– Manichiurist – curs de calificare, cu durata de 360 ore;

Programele de formare profesională de “manager resurse umane” şi “expert achizitii publice” se adresează doar absolvenţilor de studii superioare.

Absolventul programului de formare profesională “manager resurse umane” dobândeşte următoarele unităţi de competenţă:

 • Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane;
 • Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane;
 • Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane;
 • Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane;
 • Elaborarea strategiei de resurse umane;
 • Monitorizarea costurilor de personal;
 • Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei;
 • Organizarea activităţii departamentului de resurse umane;
 • Reprezentarea compartimentului de resurse umane;

Absolventul programului de formare profesională “expert achiziţii publice” dobăndeşte următoarele unităţi de competenţă:

– Comunicarea interpersonală;

– Coordonarea muncii în echipă;

– Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;

– Elaborarea documentelor de specialitate;

– Analizarea legislaţiei aplicabile specifice;

– Acordarea consultanţei de specialitate;

– Planificarea achiziţiilor publice;

– Derularea procedurilor de atribuire;

– Finalizarea procedurilor de atribuire;

Pentru înscrierea la un program de formare profesională sunt necesare următoarele documente:

 • cerere tip (se completează la sediul A.J.O.F.M. B – N);
 • copie act de identitate;
 • copie certificat de naştere;
 • copie certificat căsătorie (pentru femei);
 • copie diplomă studii (ultimul act de studii);
 • carnet de şomer sau adeverinţă din care să rezulte înregistrarea la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă;

Persoanele interesate să urmeze aceste programe de formare profesională, sunt invitate să se înscrie la sediul Centrului de Formare Profesională din Bistriţa, strada Gării, nr. 2 – 4, etaj ll, telefon 0263 – 236296.