ANAF a demarat începând cu această lună, o amplă acţiune de control în vederea cornbaterii evaziunii fiscale si pentru cresterea conformării la declarare a obligaţiilor fiscale. În acest an vor fi desfăsurate 150.000 de controale care au această tematică de control, informează instituția, printr-un comunicat de presă.

Controalele sunt efectuate în baza analizelor de risc si vor pune accent pe prevenţie si îndrumare. Acestea vor determina identificarea în timp real a erorilor, care, dacă sunt remediate în timp util, vor determina plata unor obligaţii fiscale accesorii mai mici, în comparaţie cu cele rezultate în urma unei inspecţii fiscale generale. Contribuabilii au posibilitatea de a-și corecta declaraţiile și de a se conforma la plata obligaţiilor, potrivit legii. În cazul în care contribuabilii verificaţi refuză să se conformeze sau sunt constatate abateri semnificative, acestia vor face obiectul unor investigaţii suplimentare”, arată ANAF.

Controalele vizează, în principal, domeniile alimentaţie publică, construcţii, transport, comerţ, dar si combaterea muncii la negru, împreună cu Inspecţia Muncii, fără însa a se limita la acestea. De asemenea, în cadrul acţiunii, inspectorii antifraudă vor verifica inclusiv modul în care contribuabilii respectă obligaţia legală privind dotarea si utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic.

Reamintim faptul că Ministerul Finanţelor Publice a propus, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contravenţiei referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art.10 din Ordonanţa d.e urgenţă a Guvernului nr 28/1999) de sub prevederile Legii prevenirli nr.270/2017. Proiectul este publicat pe site-ul wvvw.mfinante.ro. Măsura este necesară deoarece operatorii economici care încalcă obligaţia de dotare cu noile dispozitive nu au motive obiective pentru neconformare, mai ales că, o perioadă îndelungată, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au desfăşurat numeroase campanii de informare cu privire la obligativitatea dotării agenţilor economici cu noile case de marcat, iar perpetuarea acestei situaţii ar duce la discriminarea operatorilor economici corecţi”, mai arată ANAF.

În ceea ce priveşte plata obligaţiiior fiscale, ANAF reamintețte contribuabililor că, în cazul în care se află în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, au posibilitatea de a solicita organului fiscal eşalonarea la plată a obligaţillor fiscale.

Totodată, prin Ordonanţa privind instituirea unor facilităţi fiscale, au fost prevăzute măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, pentru debitoril care au datorii mai mari de un milion de lei, bazate pe un plan de restructurare, plată eşalonată, monitorizare şi supraveghere fiscală, pe perioada Acelaşi act normativ prevede şi anularea accesorillor aferente debitelor inregistrate la data de 31.12.2018 şi care sunt sub un milion de lei, în cazul în care sunt achitate obligaţille fiscale principale, pană la data de 15 decembrie 2019.

Măsurile ce urmează a fi aplicate în cadrul acestor acţiuni, vor fi atent monitorizate, fiind coordonate atât la nivelul conducerii ANAF, cât şi la nivel local şi regional, pentru a se atinge scopul propus şi pentru a se evita orice abuz.

FOTO: ANAF