Primăria municipiului Bistrița a depus, în luna august a acestui an, la Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest,  proiectul “Centru intermodal de transport public – strada Gării – strada Tărpiului – strada Industriei, municipiul Bistrița”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Potrivit municipalității, proiectul a fost selectat în vederea finanţării și a parcurs toate etapele de evaluare, urmând să fie încadrat în etapa contractuală.

În cadrul proiectului se propune realizarea unei stații de transport intermodal, supraterană, care să lege cele două zone separate de structura feroviară, respectiv zona de SV – strada Gării, strada Rodnei, Aleea Trandafirilor și zona de NE – strada Tărpiului și strada Industriei. Această platformă va include și o clădire cu rol de terminal intermodal, va deservi transportul public local și cel extern și va asigura conexiunea cu stația CFR Bistrița Nord.

”Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon în municipiul Bistrița, prin construirea unui centru intermodal de transport care creează condițiile pentru îmbunătățirea eficienței transportului public urban, prin desfășurarea într-un mod organizat și controlabil a transferului pasagerilor între transportul public feroviar/rutier intrajudețean/ interjudețean/internațional pe de o parte și transportul public local, pe de altă parte” arată Primăria Bistrița.

Valoarea totală a proiectului este de 42.413.901,00 lei, inclusiv TVA, din care: 31.448.169,54 lei – valoare totală eligibilă, 10.965.731,46 lei – valoare neeligibilă și 30.819.206,14 lei – asistență financiară nerambursabilă. Durata de implementare a proiectului este de 20 de luni.

Consiliul Local al municipiului Bistrița se va reuni în data de 19 decembrie în ședință ordinară, iar pe agenda consilierilor se va afla și un proiect de hotărâre care prevede aprobarea cheltuielilor care i-ar reveni administrației locale dacă proiectul va fi implementat. Contribuţia proprie în proiect a municipiului Bistriţa va fi în valoare de 11.594.694,86 lei, reprezentând atât achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului – în cuantum de 10.965.731,46 lei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului – în cuantum de 628.963,40 lei.

Fondurile necesare pentru acoperirea contribuţiei proprii, a valorii neeligibile a proiectului, a cheltuielilor conexe care pot să apară pe durata implementării proiectului, precum şi cele necesare implementării proiectului vor fi prevăzute în bugetele locale ale municipiului Bistriţa pe anii 2019 – 2021.