Cele 58 de unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud vor primi diferite sume de bani de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Lista cuprinzând sumele repartizate fiecărei primării va fi supusă aprobării în ședința ordinară a Consiliului Județean din data de 25 septembrie. 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se reunește în ședință oridinară pe data de 25 septembrie, pe ordinea de zi a acesteia figurând un proiect de hotărâre care prevede repartizarea sumei de 5,8 milioane de lei către unitățile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud (cota de 7,5 % din impozitul pe venit).

Potrivit documentelor anexate proiectului de hotărâre, banii vor fi împărțiți astfel:

În vederea repartizării sumei de 5,8 milioane lei, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud precizează că s-a solicitat unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza județului transmiterea necesarului de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală şi a cheltuielilor de funcţionare, pe care unităţile administrativ – teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilirarea bugetelor locale.

”În urma analizării solicitărilor transmise, propunerea de repartizare de sume către unitătile administrativ-teritoriale se referă în principal la asigurarea cheltuielilor de functionare ale acestora, cu precizarea că aceste sume se vor cuprinde în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale în trimestrul IV al anului 2019”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre privind repartizarea sumei de 5,8 milioane lei către unitățile administrativ-teritoriale din Bistrița-Năsăud.