Cu toate că la nivelul municipiului Bistrița, în luna noiembrie, au beneficiat de ajutor social 71 de persoane, dintre acestea doar 10 sunt apte de muncă și pot presta muncă în folosul comunității așa cum prevede legea privind venitul minim garantat. Alți 8 beneficiari adulţi ai ajutorului social se află în situaţie de incapacitate de muncă, dovedită cu certificate de expertiză medicală.

Familiile sau persoanele singure de pe raza municipiului Bistrița care beneficiază de ajutor social au și obligații. Potrivit legii privind venitul minim garantat (Legea nr. 416/2001), una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, lucrări de interes local. În caz contrar se suspendă plata ajutorului.

Legea privind venitul minim garantat mai prevede că programul de muncă nu poate depăşi regimul normal de lucru și se vor respecta și normele de securitate și sănătate în muncă. Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

În aceste condiții, primarii au obligaţia să întocmească un plan de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă pentru toate persoanele care prestează lucrări de interes local.

Planul de lucrări de interes local se aprobă, anual, prin hotărâre a Consiliului Local, lucru care se va întâmpla, în curând, și la Bistrița. Consilierii locali care se vor reuni pe data de 19 decembrie în ședință ordinară vor dezbate un proiect de hotărâre care prevede aprobarea unui astfel de plan de lucrări de interes local.

Astfel, printre sarcinile pe care le vor primi cei care vor presta muncă de interes local se numără și lucrări de deszăpezire a parcurilor și aleilor, de salubrizare a spațiilor verzi, de crăpat lemne pentru școli și grădiniţe sau de îngrijire și salubrizare a curţilor şcolilor şi grădiniţelor.

La nivelul municipiului Bistrița, în luna noiembrie, figurau 71 de persoane care beneficiază de ajutor social. Dintre acestea, doar 10 persoane au obligația de a efectua, lunar, activităţi si lucrări de interes local în municipiul Bistriţa cu un număr mediu de 26 ore de muncă/persoană.

Un număr de 8 beneficiari adulţi ai ajutorului social se află în situaţie de incapacitate de muncă, dovedită cu certificate de expertiză medicală. Cele mai multe dintre persoanele apte de muncă obligate la acțiuni și lucrări de interes local provin din cartierul Sărata – 6, urmat de municipiul Bistrita – 2 persoane, Sigmir – o persoană și Slătinița – o persoană.

În prezent există şi două dosare de ajutor cu plata suspendată, asta deoarece beneficiarii nu au îndeplinit obligaţiile privind acţiunile şi lucrările de interes local.

Sursa foto: www.igj.ro