Primăria municipiului Bistrița acordă, începând cu anul 2019, recompense tuturor elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură, precum şi premianţilor la olimpiadele şcolare pe discipline, prin facilitarea accesului acestora la cluburile sportive, asociaţiile sau unităţile prestatoare de servicii sportive din municipiu, în vederea petrecerii cât mai agreabile şi utile a timpului liber.

În cei aproape 10 ani de derulare a programului, peste 3.000 de elevi merituoşi din municipiu au participat, gratuit, pe perioada anului şcolar, la orele organizate de către reprezentanţii bazelor sportive incluse în program, cei mai mulţi alegând înotul.

Și anul acesta se vor acorda recompense elevilor, însă vor fi introduse câteva prevederi noi cu privire la modalitatea de acordare a abonamentelor.

Astfel, ”acordarea abonamentelor se va face în baza mediei de la clasă doar pentru elevii care în anul anterior acordării abonamentelor au fost în clasele I-IV. Elevii care în anul anterior acordării abonamentelor au fost în claselor V-XII vor beneficia de un abonament în baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare pe discipline, respectiv premiul I, II şi III la faza judeţeană.Modificări au fost făcute şi cu privire la olimpiadele la discipline vocaţionale, astfel: pentru liceele de muzică, faza zonală a olimpiadei la clasele V-VIII va fi asimilată fazei judeţene iar pentru clasele IX-XII vor primi abonament elevii calificaţi la faza naţională. Pentru liceele de arte plastice vor fi premiaţi, cu abonament, elevii calificaţi la faza naţională a olimpiadei. Elevii liceelor cu program sportiv vor beneficia de abonament pentru rezultatele obţinute la olimpiada de teorie sportivă şi nu la olimpiadele cu probe practice/fizice. Totodată, vor fi premiate cu abonament doar rezultatele individuale”, arată Primăria Bistrița.

Identificarea elevilor premiaţi ai locurilor I, II şi III la faza judeţeană a olimpiadelor şcolare va fi efectuată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi unităţile de învăţământ din municipiu şi comunicată Direcţiei Educaţie, Turism din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa cu 30 de zile înaintea începerii anului şcolar. De asemenea, elevii claselor I-IV care vor beneficia de aceste abonamente vor fi nominalizaţi de către învăţătorul de la clasă şi validaţi de către Consiliul de Administraţie al şcolii din care provin, care va comunica, cu 30 de zile înaintea începerii anului şcolar, lista elevilor beneficiari Direcţiei Educaţie, Turism  şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.