Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud dă startul, luni, concursului de idei „Tineri pentru tineri”, la care se pot înscrie tineri cu vârsta între 14 și 30 de ani. Participanții la concurs trebuie să conceapă grafic un model de afiș și un model de pliant, materiale care ulterior vor fi folosite în campaniile de prevenire a consumului de droguri. Câștigătorii vor fi recompensați cu premii în bani.

 

Concursul începe pe data de 3 februarie 2020, ora 07:00 și se va desfășura pe o perioadă de două luni, respectiv până în data de 20 martie 2020, ora 22:00.

Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată de desfășurare a concursului, pe site-ul instituției și pe pagina de Facebook.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de Facebook «Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud»„, precizează reprezentanții Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, într-un comunicat.

Participanții la concurs trebuie să conceapă grafic un model de afiș și un model de pliant, materiale care ulterior vor fi folosite în campaniile de prevenire a consumului de droguri. Afișul va conține și un slogan și o descriere a conceptului campaniei. Pliantul trebuie să conțină și câteva informații referitoare la efectele consumului de droguri, care sunt semnele distinctive ale unui consumator de substanțe psihoactive, o serie de propuneri de activități recreative care pot suplini consumul de droguri, etc.

Câștigătorii vor fi premiați cu 3.000 lei -premiul I, 2.500 lei – premiul II, respectiv 2.000 lei – premiul III.