Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud organizează concurs în vederea ocupării a 40 de posturi de soldat profesionist (servant) cu recrutare din rândul persoanelor care  îndeplinesc criteriile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 

Candidații vor trimite EXCLISUV online, la adresa de e-mail: [email protected], toate documentele necesare dosarului de recrutare, conform anunțului, până în data de 9 decembrie, ora 16.00.

II. Posturile de soldat profesionist (servant) pentru care se organizează concurs sunt prevăzute în cadrul următoarelor subunități de intervenție:
• Detașamentul de Pompieri Bistrița – Garda nr. 1 de Intervenție Bistrița: 20 posturi de soldat 
profesionist (servant);
• Detașamentul de Pompieri Bistrița – Garda nr. 2 de Intervenție Prundu Bîrgăului: 4 posturi de 
soldat profesionist (servant);
• Secția de Pompieri Năsăud – Garda nr. 1 de Intervenție Năsăud: 8 posturi de soldat profesionist 
(servant);
• Secția de Pompieri Năsăud – Garda nr. 2 de Intervenție Beclean: 4 posturi de soldat profesionist 
(servant);
• Secția de Pompieri Năsăud – Garda nr. 3 de Intervenție Sîngeorz-Băi: 4 posturi de soldat 
profesionist (servant);

Repartiția candidaților pe subunități se realizează ulterior finalizării concursului:
– în ordinea descrescătoare a notelor obținute și opținea candidatului (dacă toate posturile scoase la 
concurs se ocupă);
– în ordinea descrescătoare a notelor obținute și opținea candidatului pe posturile stabilite în funcție de 
nevoile unității (dacă nu se ocupă toate posturile scoase la concurs).

 

IV. Condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite de candidați:
A. Condiţii de ocupare ale postului, potrivit prevederilor din fișa postului:
1. Categoria de personal care poate ocupa postul: Soldat profesionist;
2. Gradul militar minim necesar ocupantului postului: Soldat;
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1 Pregătire de bază: învățământul general obligatoriu;
3.2 Pregătire de specialitate: nu este cazul;
3.3 Autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor postului: autorizație de acces la informaţii clasificate de nivel „SECRET DE SERVICIU”, după încadrare;
5. Parametri privind starea sănătății somatice: apt medical;
6. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic;

B. Condiții legale de recrutare:
• să aibă pregătirea necesară ocupantului postului menționată la punctul “ IV. A” din anunț;
• să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• să solicite, în scris, angajarea într-o funcţie de soldat sau gradat profesionist;
• să fie declaraţi «apt medical»1;
• să fie declaraţi «apt»2 la evaluarea psihologică;
• să fie apți din punct de vedere fizic;
• să nu aibă antecedente penale;
• să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
• să nu nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membri ai unor organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
• să nu fie asociaţi unici ori participanţi direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţe la această calitate;
• să nu fie membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în instituţia militară, vor renunţa la această calitate;

 

C. Criterii specifice de recrutare, prevăzute la art. 9 din Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 2482/IG din 18.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de soldați și gradați profesioniști:

• să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere;

ATENŢIE! La concurs pot participa numai candidații care:
– îndeplinesc criteriile legale;
– îndeplinesc criteriile specifice de recrutare;
– îndeplinesc condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului;
– îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul anunț;
– au depus cereri de înscriere și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse la termen.
Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerințe, ori nerespectarea modalităților și termenelor de depunere a cererilor de înscriere și/sau a dosarelor de recrutare, atrage respingerea participării la concurs.

Mai multe precizări, AICI.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud