Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a lansat procedura de licitație publică pentru reabilitarea, modernizarea și conservarea unei clădiri monument istoric situată în municipiul Bistrița, valoarea investiției fiind de circa 7 milioane de lei. În noul imobil vor fi amenajate săli de curs și laboratoare pentru studenți. 

Clădirea este situată în zona centrală a municipiului Bistrița și are o suprafață desfășurată de 2.777 mp, iar UTCN va utiliza acest imobil ca sediu pentru desfășurarea procesului de învățământ superior la Extensia Universitară Bistrița. În acest context, sunt necesare o serie de lucrări de reabilitare și modernizare a imobilului, urmând ca aici să fie amenajate săli de curs, laboratoare, săli de seminar și cercuri științifice pentru pregătirea studenților.

Având în vedere progresul tehnologic și cerintele actuale, privind activitatea didactică, se impune refuncționalizarea clădirii în scopuri didactice, fiind necesare lucrări de compartimentare și adaptare a instalațiilor și dotărilor. În acest sens au fost alocate fondurile necesare achizitiei, prin accesarea de fonduri pe axa POR 10.3. Prin aceasta investiţie, se preconizează creşterea nivelului de pregătire şi performanţă a studenţilor, care îşi vor desfăşura actrivitatea în spatii adecvate, cu un grad mare de confort şi securitate, precum şi cu dotări de ultimă generaţie”, se arată în caietul de sarcini al licitației.

După reabilitare, clădirea, în care și-a desfășurat în trecut achizitatea Tribunalul Bistrița-Năsăud, va avea o bibliotecă, două amfiteatre cu câte 140 de locuri fiecare și 18 săli de curs.

La parter va funcționa o bibliotecă și două laboratoare de Mașini Unelte și Robotică, la etajul I va fi un amfiteatru, săli de cursuri și laboratoare, iar la etajul al II-lea va fi încă un amfiteatru și săli de curs.

În ceea ce privește mansarda, aceasta nu este prinsă momentan în proiect, urmând ca aceasta să primească ulterior o utilitate. În plus, clădirea va fi dotată cu lift.