Numărul urșilor din pădurile județului Bistrița-Năsăud este de aproximativ patru ori mai mare decât efectivul optim. Motivul care stă la baza acestor creșteri ale numărului de efective în special la urși este faptul că încă din anul 2015 a fost suspendat ordinul de recoltare pentru această specie, excepție făcând doar cazurile în care s-a aprobat o cotă de intervenție în regim de urgență, după ce urșii au produs pagube sau au atacat animale și chiar oameni.

 

Acţiunea de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, râs şi pisică sălbatică pentru anul 2019, a fost finalizată.

La aceste acţiuni pe lângă gestionarii fondurilor cinegetice şi personalul de specialitate au participat şi reprezentanţi ai Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa – Năsăud.

Evaluarea efectivelor de specii protejate a fost realizată de 24 din cei 25 gestionari ai fondurilor cinegetice de pe raza judeţului în baza unui program prestabilit de către aceştia, conform metodologiei de evaluare transmisă de Ministerul Mediului. 

Evaluarea a fost întocmită pe fonduri cinegetice şi gestionari și ulterior centraliză la nivel de judeţ. Situaţiile centralizate la nivel de judeţ de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud au fost transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care va transmite datele centralizate pe judeţe către Ministerului Mediului.

În urma centralizării datelor din teren, la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud, a fost evaluat un număr de 682 exemplare din specia urs, 76 exemplare din specia râs şi 325 exemplare din specia pisică sălbatică„, declară Sever Roman, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Odată cu încheierea centralizării datelor referitoare la exemplarele de specii strict protejate de pe fonduri cinegetice de pe raza judeţului, gestionarii au făcut propuneri privind plafonul maxim de intervenţie pentru sezonul de vânătoare 2019-2020.

În județul Bistrița-Năsăud în baza Ordinul ministrului mediului nr. 1169/2017 pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, în perioada septembrie 2017 – mai 2019, au fost aprobate spre recoltare un număr de 7 exemplare din specia urs„, a mai precizat Sever Roman.

Efectivul optim calculat pentru Bistrița-Năsăud este de de 156 de urși, 30 de râși și 116 exemplare de pisică sălbatică. În 2014, în pădurile județului Bistrița-Năsăud existau 483 exemplare de urs brun, 66 de râs și 305 exemplare de pisică sălbatică.

În ultimul an și jumătate, în județul Bistrița-Năsăud au fost reclamate peste 100 de incidente în care animalele sălbatice au produs pagube însemnate pentru populație.