Societatea Business Park Bistriţa Sud SRL, în calitate de administrator al Parcului Industrial Bistriţa Sud, organizează licitaţie publică deschisă în vederea cesionării temporare şi cu titlu oneros a dreptului de folosinţă şi de exploatare asupra parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Bistriţa Sud din localitatea componentă Sărata.

Destinaţia parcelelor o reprezintă construcţia de hale/clădiri pentru ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE ŞI/SAU SERVICII.

Potrivit administratorului societății, Ioan Magda, ”durata maximă a cesiunii dreptului de folosinţă asupra parcelelor (unităţilor) este de 49 ani, începând de la data semnării contractului de administrare şi de prestări servicii conexe”.

Documentaţia pentru licitaţie este disponibilă pe site-ul www.bizpark.ro. Depunerea ofertelor se va face până pe data de 4 decembrie 2018, la următoarea adresă: Societatea Business Park Bistriţa Sud SRL, cu sediul în Bistriţa, strada N. Titulescu, nr. 6.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 05 decembrie, la ora 14.00, la sediul Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, cu sediul în Bistriţa, strada N. Titulescu, nr. 6.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Business Park Bistriţa Sud SRL, la numărul de telefon 0752.043404 sau la adresa de e-mail: [email protected], persoană de contact: Ioan Magda.