Primăria Bistrița solicită finanțare europeană în valoare de 11 milioane de euro pentru un proiect de anvergură care vizează reconfigurarea unei axe de transport din municipiu. În proiect sunt prevăzute lucrări de reabilitare a patru artere importante de circulație, amenajarea unor piste pentru bicicliști și a unor stații de transport public. 

Municipiul Bistriţa a depus în luna iunie a acestui an cererea de finanțare pentru proiectul “Reconfigurarea axei de transport public pe traseul strada Gării – Bulevardul Decebal – strada Andrei Mureşanu – strada Năsăudului”, prin care solicită finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest a informat Primăria municipiului Bistriţa asupra faptului că proiectul a parcurs etapa de evaluare tehnică şi financiară, urmând să fie încadrat în etapa precontractuală.

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura un serviciu eficient de transport public de călători şi de a îmbunătăţi condiţiile pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, prin configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane municipiul Bistrita” arată Primăria Bistrița.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Realizarea benzilor dedicate pentru mijloacele de transport public local de călători prin construirea infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii dedicate şi separarea fizică a acesteia de restul traficului rutier prin sisteme specifice, in vederea imbunatatirii eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creştere în Bistrita, dar si in România) către transportul public.
  2. Construirea pistelor pentru biciclete si modernizarea traseelor pentru pietoni.
  3. Modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul autoturismelor, ca parte a activităţii de reconfigurare/configurare a străzilor urbane cu benzi dedicate.
  4. Modernizarea staţiilor de transport public de călători.
  5. Implementarea unui sistem de management al traficului.

 

Valoarea totală a proiectului este de 50.415.144,04 lei (circa 11 milioane de euro), din care: 48.871.603,43 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă.

Durata de implementare a proiectului este de 41 luni. Consilierii locali care se vor reuni pe data de 13 septembrie în ședință ordinară vor trebui să aprobe proiectul de hotărâre care prevede această investiție, dar și cheltuielile aferente proiectului.