La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 3.273 șomeri (din care 1.665 femei), rata șomajului fiind de 2,54 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,59 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,05 puncte procentuale.

Din totalul de 3.273 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1.411 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.862 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență,  2.155 șomeri provin din mediul rural și 1.118 sunt din mediul urban.

 

 

 

 

 

 

 

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (34 %), urmat de cei cu studii liceale (26 %), primare (18%), profesionale (14%), universitare (6%), iar 2 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 308 persoane foarte greu ocupabile, 2131 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile.

Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele instituției.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.