Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bistrița-Năsăud organizează o nouă etapă de recrutare a persoanelor care doresc să devină voluntari în cadrul instituției.

Aflată la cea de-a patra etapă, Campania ,,Salvator din pasiune” își dorește să creeze o legătură tot mai strânsă între societatea civilă și serviciile profesioniste pentru situații de urgență, prin implicarea activă a voluntarilor în diseminarea, respectiv aplicarea informațiilor acumulate la nivelul comunităților. Activitatea voluntarilor este cât se poate de importantă, iar pregătirea
acestora se realizează în mod etapizat, prin parcurgerea unor ședințe de pregătire teoretice
și practice cu specialiști din cadrul inspectoratului” arată Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.

Pentru a se putea înscrie în Programul de voluntariat “Salvator din pasiune”, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
 • apt din punct de vedere medical;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
 • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor
  pentru situații de urgență.

În cadrul activității de recrutare şi înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care
să cuprindă următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
 • copie după actul de identitate;
 • aviz psihologic, cu mențiunea ,,apt pentru activitatea de voluntariat în cadrul IGSU”;
 • act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfășurare – nu există un
  minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat
  trebuie să dispună;
 • adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru efort fizic” (nu este necesară obținerea
  unei adeverințe de la un medic de medicina muncii, dar aceasta poate fi acceptată;
 • acordul scris al părinților/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub
  18 ani.

Calendarul de recrutare:

 • 01-17.10.2018 – depunerea dosarelor de către solicitanți, de luni până vineri, în
  intervalul orar 09:00-15:00 , la sediul Inspectoratului pentru Situații de
  Urgență ,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud (adresa: Str. Sigmirului, nr.16,
  Bistrița);
 • 18-19.10.2018 – verificarea dosarelor și avizarea acestora;
 • 24-26.10.2018 – semnarea contractelor de voluntariat, la sediul Inspectoratului
  pentru Situații de Urgență ,,Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud (adresa: Str.
  Sigmirului, nr.16, Bistrița);
 • 29.10.2018 – organizarea programului de pregătire.

Candidații admiși vor fi informați telefonic pentru a se prezenta în vederea semnării contractelor și furnizarea informațiilor necesare următoarelor activități.

Relații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0758226174 (locotenent colonel Spînu Grigore – responsabil de proiect), zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00.