Poliţia locală a municipiului Bistriţa va organiza, la începutul lunii iulie, un concurs pentru ocuparea unui post vacant de polițist local în cadrul Biroului disciplina în construcții.

Concursul de recrutare vizează ocuparea funcției publice de execuție, pe perioadă nedeterminată, de polițist local, clasa I grad debutant, la Biroul disciplina în construcții din cadrul Serviciului control – Poliția locală a municipiului Bistrița și va avea loc în data de 02 iulie 2019 (orele 10.00) proba scrisă și interviul (într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise).

Condițiile specifice de participare:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea construcții civile, industriale și agricole.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul constă în trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul Poliției locale a municipiului Bistrița, Piaţa Centrală nr. 2.

Dosarele de înscriere se depun în temen de 20 zile, de la afişarea anunţului, la Registratura Poliției locale a municipiului Bistriţa, str. Gh. Șincai, nr. 2, respectiv în perioada 31 mai 2019 – 19 iunie 2019, între orele 8.30 – 16.00 de luni până joi și, respectiv, vineri între orele 8.30 – 13.30.

Anunțul și bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei și pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri, posturi vacante) începând cu data de 31 mai 2019. Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane şi organizare din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon: 0263224706, int. 175, e-mail [email protected], persoană de contact: Tărâță Elena, consilier superior.