Ești proaspăt student și pe parcursul anilor de liceu ai avut rezultate deosebite la învățătură? Te-ai putea număra printre beneficiarii unor burse acordate de Primăria Bistrița.

Încă din anul 2009, instituția acordă anual câte două burse de merit „NOSA”. Persoanele care vor să obțină o astfel de bursă trebuie să știe că începând cu data de 26 august pot depune dosarul de candidatură pentru accesarea burselor de merit „NOSA”.

Acestea vor fi acordate anual unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa, care au absolvit unul din liceele sau grupurile şcolare din localitate. Bursele se acordă cu începere din anul I de studiu şi până la obţinerea licenţei, cuantumul unei burse de merit fiind de 500 lei pe lună.

Potrivit Primăriei Bistrița, cererea de înscriere se găseşte pe site-ul www.primariabistrita.ro sau la Centrul de Relaţii cu publicul de pe strada Gheorghe Şincai, nr. 2.

Dosarele de candidatură se depun până la data de 1 octombrie 2019, ora 14.00, la Centrul de Relaţii cu Publicul de pe strada Gheorghe Şincai, nr. 2.

Dosarul de candidatură pentru rezultatele obţinute la Olimpiadele şcolare conţine:

  1. cerere prin care se solicită acordarea Bursei de Merit „Nosa”;
  2. curriculum vitae al candidatului;
  3. copie după actul de identitate al candidatului;
  4. copia după diploma de bacalaureat;
  5. copie după foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ liceal;
  6. adeverinţa de înscriere în anul I, eliberată de secretariatul facultăţii;
  7. acte doveditoare pentru fiecare din performanţele şcolare obţinute pe parcursul studiilor liceale la olimpiadele şcolare eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud sau, după caz, inspectoratele şcolare organizatoare şi alte instituţii abilitate;
  8. acte doveditoare care să ateste obţinerea locului I, II, III sau menţiune la Olimpiadele Internaţionale, certificate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice / Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Sunt eligibili numai candidaţii cu domiciliul în municipiul Bistriţa, care au absolvit unul din liceele sau colegiile din municipiu.

Beneficiarii Bursei de merit „Nosa” vor participa la conferinţe, sesiuni de comunicări şi alte evenimente importante organizate de către Primăria municipiului Bistriţa (Ziua Tineretului, Zilele Bistriţei, Premiile anuale ale municipiului Bistriţa), la care sunt solicitaţi.

Mai multe informaţii referitoare la modalitatea de accesare a Bursei de merit „Nosa” precum şi grilele privind punctajele pot fi găsite pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa sau la Serviciul Educaţie, Tineret din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, de pe strada Nicolae Titulescu, nr. 3.