Deși se tot vorbește despre lipsa banilor, Administrația Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud dă asigurări ca nivel județean nu există probleme în ceea ce privește încasările la bugetul general consolidat, ba din contră, în luna octombrie acestea au fost de 130 de milioane de lei.

”Se tot discută despre nevoia de bani și despre lipsa banilor mai mult. Și este normal ca lipsa banilor să fie generată de lipsa încasărilor. Dar discutând strict la nivelul județului nostru, în anul 2018, pentru prima dată în istoria județului, în luna decembrie am încasat 100 de milioane de lei. În anul 2019, am avut doar două luni în care nu am fost la nivelul de 100 de milioane de lei, respectiv într-o lună am încasat 99 de milioane, iar în alta 96 de milioane. În luna octombrie, pentru prima dată, încasăm 130 de milioane de lei”, a declarat șeful Administrației Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Cristian Parasca, într-o ședință a Colegiului Prefectural Bistrița-Năsăud.

Șeful Fiscului bistrițean a adăugat că trendul încasărilor la bugetul general consolidat este crescător . ”Am ținut neapărat să știți că nu sunt probleme la nivel de încasări. Mai departe, după cum știți, noi încasăm banii. Este problema celor care îi împart și îi gestionează”, a mai completat Parasca.

Execuția bugetului general consolidat în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019

La nivel național, execuția bugetului general consolidat s-a încheiat pe primele nouă luni ale anului 2019 cu un deficit de 26,97 miliarde de lei, respectiv 2,6% din PIB, a arătat Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul buletinului publicat pe site-ul propriu.

Veniturile bugetului general consolidat, sunt în sumă de 228,7 miliarde lei, reprezentând 22,2% din PIB, comparativ cu 21,7% din PIB în aceeași perioadă a anului 2018. Procentual, veniturile au fost cu 11,6% mai mari, respectiv o creștere cu 23,7 miliarde lei, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent. Se înregistrează creșteri, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în cazul încasărilor din contribuții de asigurări (+15,3%, respectiv o creștere cu 11,0 miliarde lei), impozit pe profit (+14,5%, respectiv o creștere cu 1,6 miliarde lei), TVA (+11,9%, respectiv o creștere de 5,1 miliarde lei ), accize (+8,8%, respectiv o creștere de 1,8 miliarde lei)”, arată Ministerul Finanțelor Publice.

Încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea efectivului de salariați din economie, a câștigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar și de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA în creștere cu 11,9% față de realizările aceleiași perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 47,5 miliarde lei.

De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 14,1% respectiv o creștere cu 0,7 miliarde lei.

Se înregistrează scăderi ale încasărilor cu 77,8% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 11,1 miliarde lei.

În ceea ce privește cheltuielile bugetului general consolidat, acestea sunt în sumă de 255,6 miliarde lei, cu 15,3% mai mari față aceeași perioadă a anului precedent.

”Cheltuielile de personal sunt cu 20,2% mai mari față de cele realizate în primele nouă luni ale anului 2018, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 16,4% față de primele nouă luni ale anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, dar și la bugetul de stat. Se înregistrează de asemenea creșterea cheltuielilor cu subvențiile cu 11,3%”, se mai arată în același document.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 11,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, și cu 15% de la 1 septembrie 2019, ajungând de la 1.100 lei la 1.125 lei, precum și de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei  (de la 1 iulie 2018) și de la 640 lei la 704 lei ( începând cu septembrie 2019).

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 22,9 miliarde lei, cu 50,5% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.