La sfârșitul lunii mai 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 3.024 șomeri (din care 1.615 femei), rata șomajului fiind de 2,30 %.

 

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,51 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,21 pp.

Din totalul de 3.024 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa-Năsăud, 1.671 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.353 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1.805 șomeri provin din mediul rural și 1.219 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârstă se prezintă astfel:

Imagine

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (31,42 %), urmat de cei cu studii liceale (31,32 %), profesionale (18,68 %), primare (10,85 %), universitare (6,35 %), iar 1,38 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,65 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,35 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 69 persoane foarte greu ocupabile, 2.121 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.