Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat, luni, în ședință extraordinară, modificarea tarifelor de preluare a deșeurilor în vederea depozitării și tariful de preluare a deșeurilor reciclabile colectate separat în vederea sortării, percepute de firma care administrează Centrul de Management Integrat al Deșerilor de la Tărpiu, SC Vitalia Servicii pentru Mediu-Tratarea Deșeurilor SRL. 

 

Începând cu 1 ianuarie 2019, tariful de preluare a deșeurilor municipale în vederea depozitării va fi de 104,79 lei/tonă, fără TVA, iar pentru preluarea deşeurilor reciclabile colectate separat în vederea sortării tariful va fi de 28,043 lei/tonă, fără TVA.

 

În solicitarea formulată de SC Vitalia Servicii pentru Mediu-Tratarea Deșeurilor SRL se arată că  „fundamentarea tarifului de depozitare solicitat cu începere din 1 ianuarie 2019 s-a făcut pe baza costurilor de operare a cantităților de deșeuri preluate și a veniturilor obținute din alte surse în afara tarifului de depozitare înregistrate în perioada ianuarie – august 2018 (și interpolate la valoare analizată prin aplicarea unui multiplu de 1,5=8/12 luni, confirmat în realitate de rezultatele efective înregistrate în perioada 2016-2017)”.

„Cantitatea programată a fost calculată pe baza cantității de deșeuri menajere admise la depozitare din producția execrcițiului, inclusiv refuz de la stația de sortare rezultând o cantitate programată de 64.756 tone/an.

Principalii factor ce generează creșterea costurilor de depozitare sunt:

– taxa de depozitare din perioada ianuarie – iunie 2017, care urmează a fi recuperată pe parcursul anului 2019 – 36,78 lei/tonă;

– contribuția pentru economia circulară pentru anul 2019 – 30 RON/tonă;

– majorarea costurilor salariale – 8,98 lei/tonă, reprezentând o creștere cu numai 68%, comparativ cu creșterea salariului minim pe economie de 128% (de la 900 RON în octombrie 2014 la 2050 în 2019) – aceste majorări ale salariilor din economie impactează și alte linii de cost (din cheltuieli materiale, servicii asigurate de terți, etc.);

– majorarea cheltuielilor materiale cu 7,13 lei/tonă, din care contribuția cea mai mare o au costurile cu tratarea levigatului – 5 lei/tonă.

La costurile de amortizare s-au luat în calcul exclusiv costurile cu amortizarea activelor fixe actuale, înregistrate în evidențele contabile ale Vitalia aferente contractului”, explică administratorul CMID Tărpiu.

Totodată, Vitalia precizează și modul în care a fundamentat tariful de sortare a deșeurilor reciclabile colectate selectiv.

„Cantitatea programată a fost calculată pe baza cantității de deșeuri reciclabile admise la sortare din producția exercițiului, rezultând o cantitate programată de 2.309 tone/an, adică 13,4% din cantitatea programată luată în calcul la stabilirea tarifului.

Costurile activității de sortare sunt cele mai mici posibile în condițiile unor cantități reciclabile extrem de reduse care fac imposibilă optimizarea și eficientizarea  activității peste parametri actuali. Mai mult, deșeurile recepționate au un grad de contaminare mult mărit față de ipotezele asumate la stabilirea tarifului (peste 50% reprezintă deșeu menajer nereciclabil și nevalorificabil energetic, față de 3,3% la stabilirea tarifului care nu puteau fi valorificate). Astfel, numai costurile de depozitare pentru refuz ar ajunge la 74,36 lei/tonă cu aplicarea noului tarif de depozitare, tariful de sortare total ajungând la 81 lei/tonă”, se arată în document.