Trei tineri din Bistrița-Năsăud care au avut rezultate foarte bune la învățătură și au reușit să fie admiși la universități de prestigiu din țară și din străinătate vor beneficia de burse oferite de consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Instituția a întocmit un clasament după ce pentru acordarea burselor au fost depuse mai multe dosare. Studenții care au obținut cele mai bune punctaje au mari șanse să devină bursieri al administrației județene din Bistrița-Năsăud. 

Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud acordă şi în acest an o bursă de excelență și două de merit studenților din județ care au obținut rezultate deosebite în activitatea școlară și de performanţă pe parcursul anilor de liceu. Studenții care au dorit să beneficieze de o astfel de bursă au putut depune dosare de înscriere până la data de 8 octombrie, iar după depunerea dosarelor Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a întocmit o listă cu punctajul obținute de fiecare solicitant al unei burse.

În ceea ce privește bursa de excelență, pentru aceasta a fost depus un singur dosar, al tânărului Sergiu Petrușca, absolvent al Colegiului Național ”Liviu Rebreanu” din Bistrița și student la St John’s College, University of Cambridge Marea Britanie.

În schimb, pentru acordarea celorlalte două burse de merit, la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud au fost depuse 10 dosare.

Astfel, potrivit punctajului acordat de Consiliul Județean, pe primul loc, cu cel mai mare punctaj se află Paul Ioan Petru Tîrlișan – student în Marea Britanie, la University of Oxford, care a obținut 376 de puncte. Pe locul doi, cu 278 de puncte, se află Lăcrămioara-Florina Domide, proaspătă studentă la Universitatea “Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept.

Atât Paul Tîrlișan, cât și Lăcrămioara Domide sunt absolvenți ai Colegiului Național „George Coșbuc” din Năsăud, fiind doi tineri cu rezultate deosebite la învățătură pe parcursul anilor de liceu.

 

Punctajul a fost stabilit de o comisie special constituită în acest sens, care a întocmit și un clasament. Dacă nu vor fi depuse contestații, cei doi tineri – Paul Tîrlișan și Lăcrămioara Domide – au mari șanse să devină beneficiarii burselor de merit acordate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Bursele se acordă din anul I de studiu şi se păstrează pe toată durata studiilor universitare de bază, cu condiția ca beneficiarii burselor să obţină anual minim media generală 9, cu promovarea tuturor examenelor din anul respectiv (asigurarea integrală a numărului de credite contractate).