Primăria Bistrița intenționează să pună la dispoziția victimelor violenței domestice spații de cazare într-un imobil situat pe Bulevardul Independenței din municipiu. Imobilul are suprafaţă de 200 mp si este alcătuit din demisol, parter şi etaj cu 6 camere de locuit, aici funcționând și cantina de ajutor social.

Printr-o hotărâre a Consiliului Local, în acest imobil s-a aprobat înființarea unui centru de ocrotire a tinerelor provenite din instituţii sociale.

Având în vedere faptul că în prezent acest grup ţintă nu mai există pe raza municipiului Bistriţa, se impune utilizarea spaţiului de la etajul acestui imobil pentru alte destinatii sau funcțiuni compatibile cu activitatea Directiei de Asistentă  Socială Bistrita, care administrează imobilul.

În acest sens, în ședința ordinară a Consiliului Local de joi, 25 iulie, pe masa consilierilor se va afla un proiect care prevede ca patru camere din imobilul de pe Bulevardul Independenței să fie puse la dispoziția victimelor violenței domestice.

Această măsură face parte dintr-un acord de parteneriat încheiat în vederea derulării proiectului – ”VENUS – Împreună pentru o viată în sigurantă!”,  privind combaterea violentei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) și vizează crearea şi dezvoltarea unei reţele naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice.