Zece unități de cult de pe raza municipiului Bistrița vor primi sprijin financiar de la bugetul local fie pentru întreținere sau funcționare, pentru continuarea unor lucrări sau chiar pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea. 

Consiliul Local al municipiului Bistrița se va reuni în ședință ordinară pe data de 19 iulie și va avea de dezbătut un proiect de hotărâre care prevede acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru unităţile de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute din România.

Potrivit legislației în vigoare, banii alocați de la bugetele locale pot fi utilizați de biserici pentru:

  • completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;
  • construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil;
  • amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute;
  • construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;
  • activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.

De la bugetul local al municipiului Bistrița este prevăzută suma de 1.300.000 lei, care va fi împărțită între 10 unități de cult, astfel:

Fondurile care fac obiectul sprijinului financiar pentru unităţile de cult care aparţin cultelor religioase  recunoscute din România  sunt aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018, la capitolul ”Cultură, recreere și religie”.