Consiliul Județean Bistrița-Năsăud se va reuni în ședință ordinară miercuri, 26 iunie. Pe ordinea de zi a ședinței figurează un proiect de hotărâre care prevede aprobarea unor măsuri pentru declanșarea procesului de privatizare a SC Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița.

Mai exact, se vor purta discuții pe marginea achiziționării unor servicii de asistență și consultanță de specialitate pentru pregătirea și realizarea privatizării societății, sumele necesare pentru plata acestor servicii urmând să fie asigurate din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud.

 „Având în vedere că societatea a încheiat ultimii ani pe pierdere, iar concurenţa în domeniul de activitate al societăţii este ridicată, pentru a evita crearea unor datorii către diverşi furnizori şi către bugetul de stat, se poate supune analizei posibilitatea declanşării procesului de privatizare a SC LDP SA Bistriţa. Legislaţia existentă în acest moment permite autorităţii publice tutelare, în calitatea sa de instituţie publică implicată, să declanşeze procedurile aferente procesului de privatizare”, arată Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud în expunere de motive a proiectului.

Metoda de privatizare a SC LDP SA se va stabili în baza strategiei de privatizare propuse, care se va supune aprobării Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.