Primăria Bistrița a elaborat un nou proiect de hotărâre prin intermediul căruia intenționează să stabilească noi taxe speciale de acces în Complexul Polivalent Wonderland. Față de sezonul trecut, de anul viitor, municipalitatea propune majorarea cu 60 la sută a tarifelor pentru utilizarea telescaunului. 

Lucrările adiacente care au fost efectuate în cadrul complexului în anul 2018, au avut ca rezultat diversificarea posibilităţilor de practicare a sporturilor de iarnă, fapt care atrage după sine, similitudini evidente cu posibilităţile de petrecere a timpului liber oferite de structuri similare din ţară. Acest fapt, coroborat cu creşterea preţurilor practicate de furnizorii de utilităţi, impune majorarea cuantumului taxelor. Totodată, administraţia municipiului Bistriţa are în vedere edificarea de noi facilităţi pentru cetăţeni în cadrul complexului sportiv polivalent, de natură să condiţioneze exploatarea instalaţiilor existente, inclusiv amenajarea unei instalaţii de schi-lift menită a facilita practicarea sporturilor de iarnă şi de către copii, schiori începători, sau persoane în vârstă, care nu au capacitatea şi/sau instruirea necesară pentru a utiliza porţiunea mai dificilă a pârtiei de schi. Avându-se în vedere că executivul propune majorarea cu aproximativ 60% a taxei de acces pentru telescaun în Complexul Sportiv Polivalent Wonderland din municipiul Bistrita, localitatea componentă Unirea, pentru anul 2019, valoarea totală estimată a se încasa din taxa de acces pentru telescaun va fi cu aproximativ 62.500 lei mai mult fată de anul 2018” se arată în expunerea de motive a proiectului.

Astfel, pentru anul viitor, taxele propuse de municipalitate pentru utilizarea telescaunului sunt următoarele:

 

Pentru anul 2018, tarifele pentru utilizarea telescaunului arată astfel:

  • pentru persoanele adulte – 30 lei/zi şi de 150 lei/6 zile;
  • pentru tinerii între 15 şi 18 ani inclusiv şi seniori (peste 65 ani) – 20 lei/zi şi 110 lei/6 zile;
  • pentru copiii până-n 14 ani – 10 lei/zi şi 50 lei/6 zile;
  • pentru utilizarea nocturnei, între orele 18-21 – 20 lei/persoană.

În ceea ce privește taxele pentru utilizarea schi-liftului, acestea sunt:

La baza stabilirii cuantumului taxei speciale de acces pentru telescaun şi a taxei speciale de acces pentru schi-lift în Complexul Sportiv Polivalent Wonderland din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, pentru anul 2019, s-a avut în vedere analiza tarifelor/ofertelor practicate de alţi operatori de pârtii de schi interni, conform tabelelor de mai jos:

Acest proiect de hotărâre propus de municipalitatea poate fi consultat de orice cetățean și se vor putea formula propuneri și sugestii de modificare. Toate aceste se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria municipiului Bistriţa, Centrul de relaţii publice din str. Gheorghe Şincai nr. 2, până la data de 26.11.2018 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-231046 sau prin e-mail, la adresa: [email protected].

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro. 

”Proiectul de hotărâre privind instituirea şi stabilirea cuantumului taxei speciale de acces pentru telescaun şi a taxei speciale de acces pentru schi-lift în Complexul Sportiv Polivalent Wonderland din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, pentru anul 2019” va fi supus analizei şi aprobării Consiliului Local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna decembrie.