Asociația Bistrița Civică anunță că a depus o contestație la proiectul bugetului local al municipiului Bistrița pentru anul 2019, explicând prin câteva argumente și de ce a recurs la o asemenea variantă.

Potrivit președintelui asociației, Adrian Florin Chereji, ”la capitolul venituri nu sunt cuprinse venituri din recuperarea unor cheltuieli ilegale ale administrației locale în anii anteriori:

  • 65.000 lei contravaloare terenului de sport realizat din bugetul local care a trebuit demolat în urma unei sentințe definitive datorită faptuluui că nu s-a respectat legislația privind autorizarea construcțiilor;
  • 21.000 lei contravaloarea „căsuței veverițelor” și a celor 6 veverițe, care a trebuit să fie desființată deoarece a fost construită ilegal, iar veverițele fie au murit fie au fugit din cușcă;
  • 500.000 lei contravaloare „șopronulului” de la pârtia de schi care a fost decontată dar șopronul nu a existat, nu a fost construit niciodată;
  • 7.000 lei cheltuielile cu deplasările ilegale în străinătate în anul 2016 ale primarului municipiului;
  • 230.000 lei contravaloarea unor lucrări decontate pentru locurile de joacă pentru copii, lucrări care nu au fost executate”.

În ceea ce privește capitolul cheltuieli, Asociația Bistrița Civică contestă următoarele poziții:

  • ”Ski lift – în complexul Wonderland 600.000 lei, nu are notă de fundamentare, împotriva HCL 11/2019 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate am depus plângere prealabilă și, dacă CL nu abrogă HCL, vom ataca la contencios administrativ;
  • Intervenție de urgență în urma alunecărilor de teren pe amplasamentul pârtiei de schi – 1.146.000 lei; suma să se recupereze de la proiectant; dacă nu se reușește acest lucru, suma să fie recuperată de la personalul din primărie care a recepționat studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție; proiectul a fost greșit, lacul nu trebuia să fie amplasat pe pantă, fără studii geotehnice concludente;
  • Dotări independente la pârtia de schi – 1.896.000 lei (motocositoare, 4 generatoare de zăpadă, turn fixare generator de zăpadă, stații de pompare de joasă și înaltă presiune, sistem de automatizare). Nu există notă de fundamentare:
  • Protejare priză apă aferentă pârtiei de schi -140.000 lei , nu exista notă de fundamentare;
  • Alpine Coaster – 28.000 lei – nu există notă de fundamentare; am depus plângere prealabilă împotriva HCL 12/2019 prin care se aprobă studiul de fezabilitate pentru Alpine coaster și, în cazul în care CL nu abrogă HCL 12 o vom ataca la instanța de contencios administrativ”.

Totodată, reprezentanții Asociației Bistrița Civică precizează că ”cheltuielile de investiții sunt prevăzute în anexa “PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE 2019” fără note de fundamentare și fără analize cost-beneficiu, încălcându-se astfel prevederile art.46 alin(3) (“Cheltuielile de investiţii prevăzute la alin. (2) se detaliază în anexă distinctă de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor asemenea investiţii, şi se aprobă de autorităţile deliberative odată cu bugetul local.”) și prevederilor art.42 lit “e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizată şi în cazul obiectivelor în derulare”.

Date fiind toate aceste aspecte susținute, Asociația mai precizează:”ca urmare ale celor de mai sus, capitolul venituri crește cu 823.000 lei iar la capitolul Cheltuieli propunem poziție nouă la Capitolul 65.02.04 Învățământ secundar ; Reabilitare clădire principală CN “Liviu Rebreanu” cu alocarea în 2019 a sumei de 4.633.000 lei ( 823.000 lei suplimentare la capitolul “Venituri” + 3.810.000 lei, ce reprezintă suma obiectivelor de la punctele 2.1-2.5 din prezenta contestație)”.

Totodată, Adrian Florin Chereji este de părere că se cheltuie prea mulți bani la capitolul personal. ”Un lucru inadmisibil la o instituție serioasă: cheltuielile de personal depășesc 44% din veniturile proprii ale municipiului Bistrița. Ținând cont că în cadrul capitolului “Bunuri și servicii” sunt mari cheltuieli de personal mascate, în special cu serviciile de pază, putem afirma că suma cheltuită cu personalul depășește 50% din veniturile proprii, fapt ce poate fi asimilat unei administrații de tip bananier, ineficientă, cu organigrama supraîncărcată. Pentru anul 2019 nu știm dacă se pot face mari minuni dar, totuși, dacă există voință de a eficientiza cheltuirea banului public, se impune analizarea de urgență a organigramei aparatului propriu și a subunităților din subordinea Consiliului local și redirecționarea sumelor disponibilizate spre obiective de investiții”.

Primăria municipiului Bistrița va găzdui joi, de la ora 16:00, o dezbatere publică pe tema proiectului de buget pe anul 2019.