Consiliul Județean Bistrița-Năsăud vrea să amenajeze o parcare publică într-o zonă centrală a municipiului Bistrița

 

Printr-o adresă înregistrată la Primăria Bistrița, reprezentanții Consiliului Județean Bistrița – Năsăud anunță că au intenția de a dezvolta un obiectiv de investiții privind amenajarea unei parcări publice în zona străzii Bistricioarei din municipiul Bistrița.

În scopul descongestionării traficului în zona centrală a orașului și asigurării numărului necesar de locuri de parcare pentru beneficiarii instituțiilor publice concentrate în clădirea Palatului Administrativ din Piața Petru Rareș și în vecinătatea acestuia, precum Centrul Județean de Cultură Bistrița – Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița – Năsăud, administrația publică județeană intenționează să amenajeze o parcare, motiv pentru care a înaintat o adresă către Primăria Bistrița.

În urma acestei adrese, Primăria Bistrița a întocmit un proiect de hotărâre care va a fost supus dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Local Bistrița de joi, 30 mai. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru.

În vederea sprijinirii acestui demers, serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Bistrița a procedat la identificarea parcelelor de teren disponibile în zonă, care ar putea face obiectul proiectului. Astfel a rezultat imobilul, construcție (obiectiv de interes public) și teren, în suprafață de 430 mp, proprietate publică a Municipiului Bistrița, identificat în CF Bistrița nr.74040, un imobil teren neîmprejmuit – cale de acces din strada Bistricioarei în suprafață măsurată de 2.496 mp, categoria de folosință drum, un imobil teren neîmprejmuit – cale de acces din strada 1 Decembrie în suprafață măsurată de 1.504 mp, categoria de folosință drum și un imobil teren parțial împrejmuit, suprafața de 1.457 mp, situat în spatele imobilelor nr.11, nr.13 și nr.15 din strada General Grigore Bălan, proprietar Statul Român cu titlu de expropiere”, se arată în expunerea de motive a proiectului care va fi dezbătut în ședința Consiliului Local Bistrița.

 

În vederea înscrierii celor trei terenuri în evidențele de carte funciară în proprietatea municipiului Bistrița, este necesară adoptarea unei hotărâri care să conțină elementele de identificare reieșite din măsurători și să ateste apartenența lor la proprietatea publică, raportat la destinația de utilitate publică, care împreună cu documentațiile tehnice întocmite de către experți vor fi depuse la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița – Năsăud în vederea eliberării extraselor de carte funciară.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.