Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã reamintește contribuabililor cã termenul limitã de depunere a Declarației unice este 31 iulie 2019.

Prin acest formular se declarã, dupã caz:

 impozitul pe veniturile realizate din România sau/și din strãinãtate în anul 2018; 

 impozitul pe venitul estimat a se realiza din România în anul 2019 sau impozitul aferent normei de venit; 

 venitul estimat pentru încadrarea ca plãtitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, dupã caz, contribuțiile sociale datorate în anul fiscal 2018. 

Declaraţia unică se poate depune prin serviciul Spațiul Privat Virtual sau poate fi transmisă ANAF prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portal www.e-guvemare.re, pe baza unui certificat digital calificat. De asemenea, Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de pereoanele fizice se poate transmite și prin poștă sau se poate depune la sediul unităţilor fiscele.

Specialiștii ANAF oferă asistenţă telefonică, în domeniul fiscal sau IT, la numărul 0314039160, pentru completarea si depunerea declarației. În plus, contribuabilii beneficiază de asistență și la sediul unităţilor fiscale pentru completarea și depunerea online, utilizând calculatoarele puse la dispoziția lor special pentru acest scop.

Mai mult, structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală organizează, în întreaga ţară, întâlniri cu contribuabilii, în cadrul cărora se prezintă tematici din domeniul fiscal, inclusiv tematici dedicate campaniei de depunere a Declaraţiei unice. Lista întâlnirilor, structurată pentru fiecare Direcție Generală Regională a Finanțelor publice, poate fi consultată pe portalul www.anaf.ro.

Informații utile privind declarația unică: