Violenţa domestică este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internaţional, cât şi la nivelul României. Statisticile naționale arată că o femeie din zece este afectată de violența domestică în fiecare an, iar acest abuz nu are legătură directă cu statutul civil, etnia, religia sau trecutul socio-economic. Primăria Bistrița intenționează să facă demersuri pentru a sprijini victimele violenței domestice. 

Statul român, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi programe destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice, precum şi protecţiei victimelor domestice. În conformitate cu Legea nr. 217 din 22 mai 2003, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţei domestice şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei domestice.

Una dintre activitatile propuse la nivelul Primăriei Bistrița prin Direcţia de Asistenţă Socială vizează dezvoltarea unui centru socio–medical pentru victimele violenţei domestice, care să acorde consiliere psihologică şi juridică şi asistenţă medicală victimelor care preponderent sunt femei şi copii.

În acest sens, Primăria Bistrița intenționează să încheie un parteneriat astfel încât să poată realiza această investiție prin intermediul unui proiect care ar putea fi finanțat din fonduri europene. Este vorba despre proiectul ”VENUS –  Împreună pentru o viață în siguranță!”, cu finantare prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), care vizează crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice.

”Obiectul parteneriatului vizează stabilirea drepturilor și obligatiilor părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului Venus – Împreună pentru o viaţă în siguranţă.  Rolul și responsabilitățile în calitate de partener în implementarea proiectului vizează participarea la crearea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă a victimelor violenței domestice cu toate activitățile necesare pentru respectarea standardelor de calitate a serviciilor sociale specifice acestei activități” arată Primăria Bistrița, prin intermediul unui proiect de hotărâre. Acest proiect va intra în dezbaterea ultimei ședințe ordinare a Consiliului Local Bistrița din acest an, programată pentru data de 19 decembrie. Consilierii vor trebui să îl dezbată și să stabilească dacă sunt sau nu de acord să încheie un parteneriat în vederea realizării unui centru pentru victimele violenței domestice.

FOTO: www.criminaldefenseattorneyhouston.com