Primarii și secretarii generali ai primăriilor de pe raza județului Bistrița-Năsăud au participat la o ședință de instruire cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2019.

Ședința a fost organizată de Instituția Prefectului județului Bistrița-Năsăud, fiind coordonată de prefectul Ovidiu Victor Frenț.

Pe lângă primari și secretari, la ședință au participat și reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente și ai Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Au fost prezentate atribuțiile primarilor și a secretarilor pe întreaga durată a procesului electoral. De asemenea, au fost aduse la cunoștință și procedurile care trebuie urmate în cazul în care niciunul dintre candidați nu va întruni majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale permanente, fiind necesară, în acest caz, organizarea celui de-al doilea tur de scrutin.

Astfel, prefectul le-a transmis primarilor că printre atribuțiile lor se numără:

  • întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente;
  •  asigurarea amenajării secțiilor de votare din țară și dotarea acestora cu urne de vot, urne speciale şi cabine de vot;
  • informarea alegătorilor privind delimitarea secțiilor de votare şi sediile acestora;
  • asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
  • acordarea sprijinului către reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea echipamentelor pentru funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și furnizarea serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date necesare birourilor electorale;
  • asigurarea, prin personalul desemnat, primirii pe bază de proces-verbal a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor anterior menționate, precum și protecția fizică a acestora.
  • acordarea sprijinului prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor normative în vigoare;
  • asigurarea, în măsura resurselor disponibile, conexiunii la internet în secțiile de votare.

Reamintim că primul tur al alegerilor prezidenţiale va avea loc pe 10 noiembrie, iar cel de-al doilea pe 24 noiembrie.