Proiectul „Bistriţa, pe harta profesională a Europei”, implementat de Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, cu sprijin financiar prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, a ajuns la final. În urma acestui proiect, peste 500 de persoane din Regiunea Nord-Vest sunt mult mai bine pregătite din punct de vedere profesional, datorită cursurilor de formare la care au avut ocazia să participe. 

Prin intermediul proiectului „Bistriţa, pe harta profesională a Europei”, Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud şi-a propus să contribuie la creşterea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor din judeţele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Satu Mare din Regiunea Nord-Vest, prin dezvoltarea strategică a resurselor umane pe trei nivele manageriale (top, middle, linie), din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi prin sprijinirea a 57 de întreprinderi, dintre care 47 IMM-uri.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.564.579,12 lei, din care cofinanţarea UE este în valoare de 1.329.829,20 lei.În cadrul proiectului, început cu un an în urmă, au beneficiat de sprijin în dezvoltarea profesională 526 persoane din regiunea de Nord-Vest.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului, au fost organizate, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, programe de formare gratuite în:

  • Competenţe antrepenoriale;
  • Manager de inovare;
  • Lean Management;
  • Manager de produs;
  • Managementul riscului;
  • Mini MBA;
  • Inspector resurse umane;
  • Manager de resurse umane.

Au fost organizate ateliere în domeniile tehnologia informaţiei şi comunicării, management strategic, inovare socială, economie circulară şi inovare socială în domeniul resurselor umane.

În Regiunea Nord-Vest, 250 de firme beneficiază astfel de 526 de angajaţi mai bine pregătiţi profesional ca urmare a participării la activităţile proiectului.

16 firme şi-au pregătit planuri strategice şi cel puţin 10 întreprinderi mici şi mijlocii au introdus instrumente, metode, practici şi standarde de management al resurselor umane, îmbunătăţind condiţiile de muncă şi performanţele acestora.

O activitate importantă inclusă în proiect a fost crearea platformei de inovare socială www.bistritaprofesionala.ro care oferă organizaţiilor publice şi private posibilitatea de a dezvolta parteneriate, precum şi de stabili relaţii de colaborare cu voluntari şi profesionişti din diferite domenii, asigurând sustenabilitatea proiectului.