Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a anunțat că în următorii doi ani va implementa un proiect finanțat din fonduri europene, scopul acestuia fiind de a facilita accesul cetățenilor la serviciile publice și de a reduce birocrația din sistem. Valoarea proiectului este de 3 milioane de lei.

Proiectul intitulat „RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei şi Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite
exclusiv de instituție prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea
birocrației.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni și firme, în corespondență
  cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile
  cetățenilor, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru,
  digitalizarea arhivelor), cât si front-office;
 • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Consiliului Județean
  Bistrița-Năsăud, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere
  formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/ cunoștințelor
  dobândite pentru 100 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește
  planificarea strategică. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie
  familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu implicațiile conceptului de planificare
  strategică;
 • Elaborarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în sectoarele: sănătate, asistență
  socială, infrastructura de mediu și transport pentru realizarea bugetului Consiliului
  Județean Bistrița-Năsăud aferent anului 2021.

Practic, prin intermediul acestui proiect se vor implementa o serie de sisteme pentru atragerea utilizatorilor vizați la serviciile on-line. De asemenea, documentele din arhivă care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate exclusiv de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud vor fi retro-digitalizate. În plus, se vor organiza sesiuni de instruire a personalului în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate.

Valoarea totală a proiectului este de 3.090.154 lei, cea mai mare sumă fiind asigurată din Fondul Social European – 2.626.630,90 lei. Circa 400.000 de lei vor fi asigurați din bugetul național și alți 61.000 de lei din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Data de finalizare a perioadei de implementare a proiectului este 07 iulie 2021.