Peste 3.300 de șomeri figurau, la finele lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bistriţa – Năsăud, dintre care mai mult de jumătate sunt femei. Totodată, aproape 60% dintre șomerii din Bistrița-Năsăud sunt persoane cu studii primare, gimnaziale sau profesionale, iar circa două treimi din numărul total provin din mediul rural.

La sfârșitul lunii octombrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 3.337 șomeri, din care sunt 1.763 femei, rata șomajului fiind de 2,54 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,49 %, în octombrie acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,05 pp.

Din totalul de 3.337 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1.338 erau beneficiari de îndemnizaţie de şomaj, iar 1.999 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.288 șomeri provin din mediul rural și 1.049 sunt din mediul urban.

Potrivit datelor transmise de AJOFM Bistrița-Năsăud, din numărul total al șomerilor, 575 au vârste sub 25 de ani, 203 din sunt cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani, 596 fac parte din grupa de vârstă 30 – 39 de ani, alți 767 au vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, 590 fac parte din categoria de vârstă 50-55 de ani, iar alți 606 sunt persoane cu vârste de peste 55 de ani.

Imagine

De asemenea, șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele agenției bistrițene – 30,90 %, urmat de cei cu studii gimnaziale – 29,30 %, profesionale -14,90 %, primare – 14 %, universitare – 7,14 %, iar 1,76 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 92,86 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 7,14 %.

În ceea ce privește structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, 372 sunt persoane foarte greu ocupabile, 2.028 greu ocupabile, 517 mediu ocupabile, iar 420 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM.